SİNARİT

Karagöz ailesinden olan Sinağrit Ege ve Akdenizin sert, hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. 1 – 1,5 m. boy ve 10 – 15 kg. ağırlığa büyüyebilir. Kabuklular, yumuşakçalar ve özellikle Mürekkep balığı ile beslenir. Kuvvetli çenesiyle bir İstakozu rahatça kırıp, yiyebilir. Yazın kıyıların taşlık, kayalık bölümlerinde, kışın 300 m. ye varan derinliklerde küçük sürüler halinde yaşar. İlkbahar aylarında üreme yapar. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Olta avcılığında amatörler için değerlidir.

Ekolojik Özellikleri

Sinarit, mercan balıkları ailesinin (Sparidae ailesinin) sert, güçlü, az bulunan ve iri bir
balığıdır.. Bilimsel adı Dentex dentex’tir. Dilimizde sinarit olarak bilinir. Doğu Atlantik’te
İspanya, Kanarya adaları civarı ve Senegal, Moritanya kıyılarına kadar olan kısımlarda,
Kuzey Afrika kıyılarında ve Akdeniz’de bulunur. Denizlerimizde başlıca Ege ve Akdeniz’de
bulunur. Bir zamanlar Marmara denizinde de bolca bulunurken çevre kirliliği, aşırı ve
bilinçsiz avcılık, dinamitle avlanma gibi doğaya zarar veren yasak yöntemler sebebiyle artık
pek çıkmamaktadır. Sinarit başlıca kabuklular (yengeç, çağanoz, istakoz), sübye, kalamar,
küçük balıklarla beslenirler.

Biyolojik Özellikleri

Vücudu elipse benzer şekildedir; sırtının alnına doğru olan kısmının hafifçe kambur
şeklinde yükselmesi elips şeklini biraz bozar. Başı vücuduna oranla iridir, burnu sanki
sırtından gelen kamburluğun devamı gibi hafifçe uzamıştır. Gözleri normal büyüklüktedir.
Ağzı büyük, dudakları kalındır. Çeneleri çok kuvvetlidir, ağzında konik batıcı dişler vardır.
Dişleri ile midyeleri dahi kırıp açar. Sırt yüzgeci tek ve uzundur; ensesinden kuyruk yakınına
kadar devam eder; ön taraflarda dikenler ışınlar bulunur. Tüm yüzgeçleri iyi gelişmiştir,
mükemmel manevra yeteneği vardır. Göğüs yüzgeçlerinin sivri uçları hemen hemen anüs
yüzgecine kadar uzanır. Anüs yüzgeci uzuncadır; karın yüzgeçleri küçüktür. Yanal çizgi
düzgündür. Vücudu iyi işlemiş kalın iri pullarla kaplıdır. Alnında pul yoktur. Sırtından
karnına doğru giderek açılmak üzere rengi, sarı, bej, pembemsidir. Karnı beyazdır. Çoğu
zaman vücudunda menevişler görülür. Solungaç kapaklarına sarı renk hâkimdir. 30 – 300
metre derinliklerde yaşar. Yüzme kesesi vardır.

Leave a Reply